Документа Народног музеја Зрењанин

– Периодични извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2023. године

Периодични извештај Народног музеја Зрењанин за период јануар-септембар 2023. године

План јавних набавки

Сагласност

Прва измена програма пословања НМЗ за 2023. годину

Периодични извештај Народног музеја Зрењанин за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду 2022.

Периодични финансијски извештај за период I-III 2023. године

Завршни рачун Народног музеја Зрењанин за 2022. годину

Периодични финансијски извештај за период I-XII 2022. године

Програм пословања за 2023.

Информатор о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова у Народном музеју Зрењанину

Прва измена програма пословања НМЗ за 2022. годину

Периодични извештај НМЗ за период I-IX 2022. године

Извештај о раду 2021.

Организациона структура у НМЗ

Периодични извештај НМЗ за период I-VI 2022. године

Периодични извештај НМЗ за период I-III 2022. године

Програм пословања за 2022.

Завршни рачун за 2021.

Подаци о запосленима у Народном музеју Зрењанин

Периодични финансијски извештај за период јануар-септембар 2021.

Периодични извештај НМЗ за период 01.01 – 30.06.2021.

Информатор о раду Народног музеја Зрењанин

Периодични извештај НМЗ за период 01.01 – 31.03.2021.

Завршни рачун за 2020.

Програм рада 2021.

Програм рада 2020.

Завршни рачун за 2019.

Финансијски план прихода и расхода за 2019. годину

Завршни рачун за 2018. годину